La figura de l’àrbitre i codi ètic

Un dels elements que, probablement, genera un major nombre de crítiques en la competició esportiva, i en major mesura en el futbol, és l’àrbitre. ¿Per què aquest menyspreu cap a l’àrbitre? ¿El respectem?

CODI ÈTIC