Normativa del Club

Una dels objectius que posem en valor com a club és la comunicació amb tots vosaltres. És per això, que en aquest apartat us mostrarem totes les circulars internes per tal que pugueu estar assebentats de tot el que succeeix. De la mateixa forma, també volem fer-vos partíceps d’aquest projecte i, per aquest motiu, podreu trobar els estatuts, el reglament intern i el codi ètic que tenim.

PROTOCOL COVID-19

PROTOCOL COVID-19 octubre 2020

 

PROTOCOL COVID-19 FCF

PROTOCOL FCF

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA COVID-19 (DESCARREGAR)

DECLARACIÓ RESONSABLE COVID – CFTORDERA 21-22