COM FUNCIONEN LES NOVES QUOTES?

L’Assamblea General celebrada el passat 31 de juliol de 2020 va decidir modificar les quotes dels socis per aquesta temporada 2020/2021.

Per als socis que estiguin al corrent de pagament de la quota 2019/2020, el Club aplicarà un descompte de 40€ o 30€ segons sigui soci familiar masculí o soci familiar femení.

Tanmateix, el soci podrà optar per dos sistemes de pagament

a)Modalitat en 2 quotes anuals (50% abans del 10 d’octubre i 50% abans del 10 de febrer)

b)Modalitat faccionada en 5 quotes anuals (una part abans del 10 d’octubre, novembre, desembre, febrer i març).

La forma de pagament també ha canviat. El soci té l’opció de pagar de la següent forma:

1)Mitjançant transferència bancaria al compte del Club: ES96  2100  8312  8122  0002  0400

2)Mitjançant pagament presenial a les oficines del Club, on pot realitzar-se el pagament amb targeta bancària o efectiu. 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, adreçeu-vos a les oficines del Club.

Read Previous

TORNEM ALS ENTRENAMENTS

Read Next

MEMÒRIA DE LA CELEBRACIÓ D’ASCENS