Equips ideals 13 i 14 de maig

Gran cap de setmana dels nostres porters, en els equips ideals apareixen quatre, dos a l’equip de Futbol 11 i dos més per a l’equip de Futbol 7.

Com la setmana passada, tornem a tenir un bon nombre d’equips sencers a l’equip ideal, aquesta és una clara senyal del bon treball en equip.

A seguir així, lluitant fins al final, que queda molt poc!!